God,

Wat is het deugddoend
Samen te zingen!
Als thuiskomen
Als staan in Uw stroom
En mee drijven, kabbelen, zwemmen!

Als zingen twee keer bidden is,
Dan wordt er hier wat afgebeden
Het doet wat, woorden lijfelijk door je heen horen gaan,
Teksten die binnenkomen, woorden die raken,
Melodieën die troosten, harmonieën die opengaan

Klanken trekken ons open
En Gij, Gij zingt door ons heen
Dank U God!

Zing maar door ons,
Als we samen zingen,
Maar ook op de kleine momenten,
Meezingen met de radio in de auto,
Mee swingen op een liedje tijdens het koken,
Mee genieten van hoe Gij door muziek klinkt,
Die raakt en die heelt

En die een andere snaar raakt…

Laat ons zingen en laat ons bidden
Het ene in het andere
Van hymne tot God is a dj
In alle klanken,
Uit alle landen,

Laat muziek ons uit onszelf trekken
En ruimte scheppen
Voor de schoonheid
Waardoor Gij spreekt

Amen

 

“The Old Irish Blessing” van Denes Agay, vaak horen zingen en vaak gezongen…  die toch telkens weer een snaar raakt…

Samen zullen we zingen
Gij in mij, Ik in u
Een lied dat door je hele wezen zindert
Dat weergalmt
Waar het gaat
Een lied dat belichaamt
Wie Ik ben
Dat niet ijl blijft
Maar levend wordt
Zing en bid
Bid en zing
Als één adem
Samen