Christus,

Ik zie U als kind
In dat kribbeke tussen het stro,
Als geschenk van God, voor de mensheid
Als uniek cadeau
Is er iets mooiers?
“Hier, Hier is Hij”, hoor ik Hem denken
Er zit nog nét geen strikje rond…

Ik zie U tussen de mensen
Hun honger spijzen
Hun dorst laven
Met Levend Water,
Met Brood dat de honger stilt
Niet wat Ge Geeft, maar Gijzelf zijt de gave

Ik zie U
Mensen genezen
Kwade geesten uitdrijven
Mensen vrijmaken
Zonden vergeven
Voeten wassen
Verhalen vertellen
Doen in vraag stellen
En bemoedigen
Een leven in complete dienstbaarheid

Ik zie U op het kruis,
Op schilderijen, van het kruis afgenomen,
Helemaal koud,
Écht dood
In de handen van Uw moeder
Aan ons gegeven
Heel Uw leven
Gegeven
Tot die keiharde rauwe dood toe
Deze past er geen strik rond
Niets dat het kan verbloemen
Uw geschenk is Uw Alles
Uw Leven
En dat is pijnlijk liefdevol

Ik zie U
Opspringen uit het lege graf
Maria Magdalena bij naam noemen
Uw Geest over de leerlingen waaien
Nieuw Leven zijn
En nieuw leven geven

Wat een zelfgave!

Hoe kan mijn leven ooit
Een passend antwoord zijn?

Ik geef U
Wat ik heb,
Het is niet veel,
En het is alles,
Hier.
Hier hebt Ge
mijzelf

Amen

Beluister hieronder “Christus factus est” (een toonzetting van de filippenzenhymne) van Felice Anerio, uitgevoerd door Platinum Consort, uit hun album “In the Dark” (2012)

Mijn geschenk
Ben Ik Zelf
Ik geef wat Ik heb
En wat Ik ben
Mijzelf
Compleet
En niets is mooier
Is mij dierbaarder
Dan jouw Ja aan Mij
Ja aan de Ja die je vooraf ging
Ja als antwoord op Mijn eerste Ja
Kijk, hoe Ik mijzelf totaal geef voor jou
Geef jij je ook?