Geest van God,

Tot nu, had ik Pinksteren gezien,
Gevierd en beluisterd,
Als die merkwaardige ervaring,
Dat bijzondere verhaal,
Van die bange leerlingen
Tweeduizend jaar geleden,
Over wie Uw Geest neerdaalde
En die van hen nieuwe mensen maakte

Dat was al wonder genoeg!
Dat ze Uw Geest ontvingen!
Dat ze de gesloten deuren openden!
Dat angst plaats maakte voor een vrijmoedigheid
Om het evangelie te verkondigen
Tot het uiteinde der aarde
Dat het stelletje bange leerlingen,
Omgevormd werden tot vurige apostelen!
Ze pinksterden…

Maar wat was dat, deze Pinksteren?
Daar gebeurde wat!
Plots werd duidelijk, dat wat toen gebeurde,
Ook nu gebeurt!
Dat WIJ Uw Geest mogen ontvangen
Dat GIJ ons omvormt en nieuwe mensen van ons maakt
Dat Gij ons moed geeft die wij uit onszelf niet zouden hebben
En dat ons dezelfde missie wacht,
Uw Liefde niet voor onszelf te houden,
Maar te delen!
Dat we geroepen zijn tot diepe vreugde in U,
En dat die vreugde aanstekelijk is!

Jij pinkstert, ik pinkster, jullie pinksteren…
Wij pinksteren!


Amen


IK pinkster in jou
Mijn Geest kan met jou doen
Wat het met de leerlingen kon doen
De weggevluchte leerlingen
De leerlingen die er niets van begrepen hadden
De bange leerlingen
Waarom zou Ik dan met jou niet kunnen doen,
Wat Ik door hen kon doen?

Wat toen gebeurde,
Gebeurt NU
In mijn Eeuwige Nu
Wees niet bang
Ik zend je Mijn Geest
En Mijn Geest zal in je pinksteren
Zal je van binnenuit vernieuwen
En je zenden!
Wees niet bevreesd!
Ga!
Ik ben met je, tot de voleinding van de wereld!