God,

We leggen het nieuwe schooljaar
Met al wat het brengen zal
En al wie ons lief zijn
In U
Ga met ons mee
Beweeg in ons
En laat Uw Geest
Diegene zijn
Die ons verkwikt
Die ons een weg doet zoeken
Die ons leert
En leidt
En vrijheid schept
Om samen
Open te mogen bloeien

Schep een vruchtbaar klimaat
Waarin we elkaar tot voedsel mogen zijn
Waarin het zegeningen regent
Waarin we dorsten naar echte verbinding
En we stokken planten tot steun

Laat niet alleen nieuwe kennis ontspruiten
Laat niet alleen nieuwe inzichten bloeien
Laat niet alleen nieuwe vriendschappen ontkiemen
Maar laat ons elkaar doen openbloeien
Tot de mens die wij in wezen zijn

Amen