Heilige Geest,

Zend Uw Geest van vrede
Laat woorden weerklinken
In plaats van schoten
Zachte woorden
In plaats van dreigende
Ruimte voor woorden
In plaats van ontruimen
Laat Uw Geest van vrede
In de harten wonen
Van politieke leiders, wereldwijd,
Van mensen zonder onderscheid
Die het mens zijn delen,
En elkaar als broeders en zusters
Geen pijn willen berokkenen
Geef ons Uw vrede

Zend Uw Geest van Troost
In ons eigen hart
Opdat de angst verstomt
Zelfbetrokkenheid openkomt
Op dat al wat in ons leeft
Mag zijn
Maar ook opdat we onszelf niet verliezen,
Ons blijven omringen met wat troost geeft,
Hoop geeft, en vertrouwen
Opdat we elkaar mogen bemoedigen
En onszelf ook mogen voeden
Niet met gehamsterde voeding
Maar met Uw levend Brood

Heilige Geest,
Zend ons Uw Geest die fluistert,
Die koestert, die de hoop bewaart,
Die doet vertrouwen
We hebben U nodig
Amen

“My peace”, lied van de gemeenschap van TaizĂ©. 

Ik zend U mijn Geest
De Geest die in Mij was en is
Diezelfde Geest die ook in mijn leerlingen was
In intense tijden, na Mijn dood,
Van vervolging en lijden
Mijn Geest zal U kracht geven
Mijn Geest zal U moed geven
Mijn Geest zal in U de hoop bewaren
Mijn Geest zal U de weg van vrede doen gaan
Dim de stemmen die Mijn Geest overstemmen willen
En luister naar de zachte stem
Van Mijn Geest
Ik zal bij U zijn
Ik zal U leiden
Uit de woestijn
Uit de duisternis
Naar Licht en Leven