Geest van God,

Verbreed onze horizon
Laat niet toe dat we ons opsluiten
In wat we al kennen,
Of menen te weten
Maar open ons voor nieuwe inzichten
Voor wat anders is
Verrassend
Voor wat ons misschien bevraagt
Ongemakkelijk maakt
En ons écht doet leren

Geest van God,
Verruim ons hart
Laat ons verder kijken,
Dan wie we al kennen,
Wie er gelijkaardig over denkt,
Wie op ons gelijkt,
Doe ons uitgaan
Bewogen door Uw Geest
Naar wie we nog niet kennen
Wie misschien niet op ons gelijkt
Wie er anders over denkt
Wie we niet horen
Wie alleen zit

Verruim ons hart en ons verstand,

Amen