Goede God,

Daar begint het
Werkelijk te geloven dat Gij zo goed zijt
Dat Uw goedheid
Ons oordeel overstijgt
Dat Uw Liefde
Groter is dan ons hart
En dat zelfs onze diepste zonden
Als we oprecht berouw hebben
Door U kunnen vergeven worden

Zo vaak had ik het gebeden
En er nauwelijks bij stil gestaan
“Vergeef ons onze schulden
Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren”

Dat laatste is niet eenvoudig.
Hoe kunnen wij vergeven, wat aan ons werd gedaan?
Dat is bijna bovenmenselijk…

Misschien is het pas mogelijk
Als we ons realiseren
Wat dat betekent,
dat Gij ons vergeeft
dat we mensen zijn
die in alle eerlijkheid
vergeving nodig hebben
en die,
en dat is het wonderlijke,
voorbij harde oordelen en zelfkritiek
vergeven kunnen worden!

God,
Help ons te geloven
Dat Gij werkelijk goed zijt
Dat Gij rechtvaardig zijt,
Maar ook barmhartig,
Dat Gij ons gebroken leven kent
Ons proberen, met vallen en opstaan,
En dat Gij
Groter zijt
Dan ons hart

Doe ons méér geloven
In Uw goedheid
Dan onze kleinheid

En help ons mensen
Van vergeving
Te worden

Amen

Beluister hieronder Stjepan Hauser, die het Adagio for Strings, van Samuel Barber uitvoert.


Als je
Mijn overvloed van liefde
Van zegen ervaart
Voor jou, in je gebrokenheid
Dan stroomt Mijn vergeving
Als vanzelf, door jou,
Voor wie jij vergeven wil

Lukt het je niet,
Wortel je dan nog dieper in de Mijne
Ik vraag je niet het onmogelijke
Ik vraag je je open te stellen
Dat Mijn vergeving
Mag stromen
Zoals Ik in jou…