God,

Onwaarschijnlijk
Hoe die reus van een man
Diegenen die zijn leven totaal hebben veranderd
Recht in de ogen kan kijken
En ervoor kiest
Te helen
Ervoor kiest
Om haat en woede achter te laten
En voor openheid en tolerantie te kiezen
Die ervoor kiest
Ook in ellende
Ook in en na en door een zeer zware lijdensweg
Te vergeven

Zelden ben ik ontroerd
Door een feitelijk relaas in de krant
Dan door die man
Die zo groots was
In zijn medemenselijkheid

Sluiten we elkaar
Niet al te vaak op
In een reductie van wat en wie we zijn?

Geef ons de moed, Heer,
Om zoals die man
Anders te kijken
De andere in de ogen te kijken
Te verbinden
Mens en medemens te zijn
En om,
Als Gij ons helpt,
Als Gij het door ons doet,
Te vergeven

Amen

Ik geef U de woorden,
De kracht,
De Ja,
Om als je het wil,
De dingen om te keren
Om van mens tot mens
Medemens te zijn
Om een ander discours te gebruiken
Dan dat wordt verwacht
Ik doorbreek
Doorbreek mee, in Mijn spoor
Ik heel,
Heel mee in Mijn spoor