Hier sta ik, Heer,
Hier kom ik het een beetje bij U uithouden
In Uw onmacht
In Uw lijden
Aan Uw kruis
Maar ook al aan de uren vooraf
Die dagen vooraf
Die nachten vooraf
Als U al wist wat er komen zou

Hier ben ik,
Want meer heb ik niet,
Geen woorden,
Niet veel meer
Dan mijn er zijn
Bij U
Zo zet ik me
Bij U,
Naast U
Woordeloos
Met lege handen
Daar waar Ge bidt
Daar waar Ge het laatste avondmaal viert
Daar waar Ge met een kus verraden wordt
Daar waar Ge de haan hoort kraaien
Daar waar Ge Uw kruis al klaar ziet staan
Daar waar de menigte roept
Daar waar het zo ijzig stil is

Daar, wil ik ook met U zijn
Niet met grote verhalen of mooie woorden
Ja zelfs niet met uitgelezen symboliek
Maar mee, met m’n kruisje, bij U

Bij U


Amen

 

Dank je dat je bij Me wil zijn
Mee in de onmacht
Je hoeft niets te zeggen of te doen
Gewoon bij Me zijn
Bij Me blijven
Jou te mogen zien
Versterkt me
Dank je dat je bij Mij wil zijn