Uit de warboel van het leven, Heer,
Donker en verwrongen,
Bochtig en knoestig,
Met curves en kronkels
Die niemand zag aankomen
Uit die donkere warboel
Staat Gij op

Uit de warboel van Uw leven, Heer,
Met leerlingen die weglopen,
In eigen stad niet gehoord worden,
Met beschuldigingen en listen,
Met verleidingen en met waarheid,
Met een calvarietocht
Tot op het kruis,
Uit die donkere warboel
Staat Gij op

Uit de warboel van ons leven, Heer,
Met dingen die gezegd zijn,
Of stiekem gedacht,
Met flarden van vandaag,
Angst voor morgen,
Kwetsuren van gisteren,
Met al wat bewust en onbewust
In en door ons kronkelt en beweegt
Sta in ons op,
Heer,
Sta in ons op

Leg de donkerte af
Laat Uw witte windsels liggen
Sta op,
Sta in ons op

Amen

 


Laat de donkere kronkels achter
En sta recht
Laat de grijze flarden liggen
En sta recht
Laat de wit geworden windsels liggen
En sta recht
Sta recht
En maak plaats
Laat Mij in je opstaan