Vader,
De cijfers stijgen,
En zo begint het weer,
Van voor af aan.
een nieuwe golf,
Nieuwe maatregelen,
En bewegen we ons
Voorzichtig
Op afstand
Bedekt
In kleine bubbels
Doorheen wat zich aandient
De reflex om iemand te omarmen
Werd al stilaan afgeleerd
Het eerst nog vreemde masker
Al stilaan een gewoonte
Zelfs de klok tikt weer anders
En we lijken weer
Als in een ander universum
Waar alles dichtslibt
En duidelijke regels
(hoewel, niet altijd even)
Samen- leven
willen mogelijk maken
Hier zijn we weer Vader
Met een stukje vertrouwdheid ondertussen
Maar ook weer een oneindigheid van onzekerheid
Wat nu,
Wanneer,
Hoe lang nog?

Geef ons,
Al wat we nodig hebben,
Om door de golven Uw Zee te voelen
Om daar al wat ons omringt,
En soms dreigt te overspoelen,
Staande te blijven
Redt ons
Bescherm ons
Zorg voor ons

Vader,
We hebben geleerd
Dat er geen betere plaats is
Misschien geen waarachtiger gebed
Dan onszelf
En allen die ons lief zijn
In Uw handen te leggen

Gij kent ons
We vertrouwen op U
Dat Gij ook nu,
Golf na golf na golf na golf
Weer voor ons zult zorgen
We vertrouwen ons aan U toe
Opnieuw
En opnieuw
En opnieuw

Amen

In Mij
Is er niet meer of minder
Van meer naar minder
Of van minder naar meer
In Mij is er overvloed
Geen golf kan mijn zee doen leegstromen
Haar verwoesten
Mijn zorg neerslaan
Denk bij elke golf
Weer aan de zee,
Die je in overvloed omringt
En die Ik ben

Het is inderdaad
Zo eenvoudig
Vertrouw je toe aan Mij
En Zie hoe Ik
Geef uit mijn overvloed
Mezelf, opnieuw en opnieuw
Of het stormt of windstil is
Ik ben er en Ik zal er altijd zijn
In Mij is het volle leven
Hier en nu
In overvloed

Heilige Geest,

Hou ons zuiver
En steeds op U
En op elkaar gericht
Doe ons naar de ander kijken
Met Uw blik

Als we keuzes moeten maken
Die hard zijn
Als we moeten balanceren
En er alleen maar verlies lijkt
Als we voor onszelf of voor anderen,
Onszelf willen verantwoorden
Onze bubbel, onze agenda…
Ach, maak ons eenvoudig,
En hou ons steeds zuiver
Op elkaar en op U gericht

Naar elkaar
En naar U gericht
Niet als een hoopje bubbels
Maar als wie we in wezen zijn
Eén familie
Waar we zorg dragen voor elkaar
En Gij ons draagt

Heilige Geest,
Geef ons, in deze uitdagende tijden,
Golf na golf,
De standvastigheid
Trouw en zuiver te blijven
Warm en open,
Geworteld
In Gij die groter zijt dan ons hart
En de moed,
De vrede,
Om overeind te blijven
Om niet moedeloos te worden
In de onzekerheid en chaos die ons omringt
Leidt ons,
Wijs ons de Weg
Ga met ons mee

Amen

Wees niet bang,
Ik ga met je mee,
Elke golf
Elke deining
Elke storm
Elke stilte
Elke onrust
In jezelf of een ander
Elke zucht
Elk woord
Niet gesproken
Wees niet bang
Ik ben al bij je
Ik ga voor je uit
Dus kom,
en volg Me