Heer,
Ik bid dat Gij me transformeert
Opdat ik beter word
Van binnen en van buiten
Opdat ik groeien kan
Uitvliegen, uitvloeien
Maar misschien
Nodigt Gij me wel uit
Tot accepteren
En gebeurt net daarin
Daardoor transformatie
In al wat nu al is
En daarom niet anders of beter hoeft
Doe door mij, Heer,
Zonder omwegen
Doe door mij wat Ge door mij wil doen
Let niet op mijn neerstaren
Kleinheid, verstoppen
Op hoe ik me soms
Verlies in hoe klein ik maar ben
Doe gewoon, doe maar,
Waai maar zo
Dat Gij vloeit
En dat alles is
Wat er echt toe doet
En ik daarin
In U laten zijn
Weer mezelf hervind
En dat dat ook liefde is
Van U naar mij
Van mij naar U
En in U in mij

Amen

Laat maar zijn
Wees maar
En zie uzelf als Ik u zie
Niet als een project om op punt te stellen
Niet als iets of iemand die beter moet
Maar iemand die is
Hier en nu
Geschapen naar Mijn Vaders Beeld,
Perfect geliefd

Inspiratie over transformatie, van binnen en van buiten, kan je hier lezen.