God,

Gij schrijft de toekomst
Al zien we een kruis

In de korrel ziet Gij de bloem
In het gemis ziet Gij de liefde
In de regen ziet Gij het water
In het grijs ziet Gij de mildheid

In het dode ziet Gij het Opgestane leven
In het graf ziet Gij de tuin
In het punt ziet Gij de komma
In de onmacht ziet Gij de overgave

In onze nee ziet Gij de kwetsuur
In onze Ja ziet Gij ons verlangen
In onze twijfel ziet Gij ons zoeken
In onze schroom ziet Gij ons
Zoals we zijn

Zie ons als we zijn, zoals Gij ons ziet,
Meer dan de korrel, meer dan het verdriet,
Meer dan het graf, meer dan het punt,
Zie de komma, de zon, het leven, het verlangen,
Laat ons U, onszelf en elkaar zien
Zoals Gij
Zo breekt de toekomst
Nu al aan

Amen

 

Ik zie door al wat lijkt, nu,
Al wat is, en zijn kan,
Vandaag en morgen
Vertrouw in Mij