The Chosen

Als er één serie is, die me diep geraakt en gevoed heeft, is het wel “The Chosen”. Een uniek project, geregisseerd door Dallas Jenkins, met de bedoeling het leven van Jezus en vooral de ontmoeting met Jezus ‘levend’ te maken. Jenkins gaat heel anders te werk dan een klassieke Jezusfilm, waarin we Jezus ‘en zijn groep’ volgen door een ’the best of’ van de evangelies, met de kruisdood en uiteindelijk de verrijzenis tot slot. En dat allemaal in een kort tijdsbestek van een film. Maar nu, met een serie van verschillende seizoenen, krijgen we als toeschouwer de tijd… Jenkins en zijn schitterende acteurs, doen Jezus ontdekken door de ogen van anderen… Van de vrouw van Simon Petrus bijvoorbeeld, of van de zoekende Nicodemus, door de ogen van Maria Magdalena in al haar wanhoop, maar ook door de ogen van de wat eigenaardige belastingsinner Mattheus. We volgen verschillende personages die we beter leren kennen. Uiteraard komt daar wat ‘historische fictie’ aan te pas, maar steeds op een manier, dat het trouw is aan hoe Jezus zou kunnen geweest zijn, wat Hij zou kunnen gezegd hebben, maar ook wat de verhalen achter al die mensen zijn die Hij ontmoet. Dat maakt dat je als toeschouwer echt meeleeft, ook de context beter beseft, en dan die ontmoeting met Jezus je zelf ook sterker raakt. 

Er is een soort integriteit doorheen de hele serie, niet alleen in wat we op het scherm zien, maar ook in het hele proces. Het is een ‘crowd funding’ project, waar de schenkers het mogelijk maken dat de serie gemaakt én gedeeld kan worden. Iedereen kan de serie  bekijken via de gratis app en via facebook en youtube met wat zoekwerk kan je het eerste seizoen al volledig bekijken. Het hele project is ‘ingebed’ in gebed. En de acteurs spelen hun rol zo onwaarschijnlijk mooi.

Jonathan Roumie, die de rol van Jezus speelt, is zelf diepgelovig en dat voel je. Zijn vertolking van Jezus raakt. Roumie maakt Hem zo toegankelijk, zo integer, met humor ook, zo heerlijk in de omgang met kinderen, zo ontroerend, zo vol… van de Geest die Hij zijn werk laat doen…

Dus ik zou zeggen: bekijk de serie, vanaf de eerste aflevering, leef je in, en ontmoet Jezus opnieuw… en opnieuw en opnieuw… 

.

Hieronder kan je een fragment zien uit het eerste seizoen van ’the Chosen’ : de ontmoeting tussen Nicodemus en Jezus. (na een paar woorden van de regisseur Dallas Jenkins). Het zoekende van Nicodemus, de mysteries van het geloof, het wezenlijke van de ontmoeting met Jezus die niemand onberoerd laat…