Heer,

Dank U,
Dat Gij me tegemoet komt,
Waar ik ook sta in mijn leven,
Of ik me moedig voel,
Of klein,
Of allebei
Of ik me opgesloten voel
Of de deuren vol verlangen opengooi
Of ik op de uitkijk sta
Of moedeloos neerzit

Of ik geen stap verder durf zetten
En rechtsomkeer wil maken
Of ik wil komen,
Maar mijn benen vluchten,
Of ik worstel
Of vertrouwvol wandel

GIJ, Heer, komt mij tegemoet
Waar ik ook ben,
Gij vindt me
Hoe ik me ook voel,
Gij vindt me
Hoe ik me ook een houding geef,
Mijn hoofd verstop achter mijn handen,
Gij vindt me

Met Uw armen open
Met Uw blik open
Met Uw hart open
Vindt ge mij

Dank U, Heer,
Dat Ge wéét dat ik er alleen niet geraak
Dat Ge me tegemoet komt

Amen

 


Ik kom al!
Ik zoek je
Net als jij Mij
Ik kom al!
Over je angsten en aarzelingen heen
Ik kom al!
Over drempels
Ik kom al!
Ik kom je vinden
Ik vouw je handen open
Ik richt je hoofd op
Ik open je ogen
Kijk,
Kijk maar
Ik ben er al
Wees niet bang
Ik ben die is