Geest van God,

Er is zwijgen en zwijgen
Er is de zegen van de stilte
Van het wonder in het woordeloze
Er is de zwaarte van de stilte
Van wat niet gezegd kan worden
Er is stilte uit respect
Omdat woorden ontbreken
En er is stilte die bedekt
Verstopt, en schade toebrengt

Behoed ons voor de stilte die verraadt
De stilte die pijn doet
De stilte die bedekt
De stilte die verzuimt

Geef ons, op het juiste moment,
In de juiste situatie,
De stilte die ruimte is,
Die echt luistert,
Die verbondenheid schept,
Die de ander bestaansrecht geeft,
Die U bestaansrecht geeft,
Die niet doodzwijgt, maar levend-zwijgt
En die, als het nodig is,
Zich doorbreken laat
door de woorden die nodig zijn
en waar de stilte slechts het begin van is.