Spirit

Spirit

Spirit. Geest. De Geest van God die zich niet laat vangen, die niet in een “hokje” past. Een vierkante of rechthoekige canvas zou te beperkend zijn, te eng voor de Geest die wil uitbreken. Dus “kwam” de Geest als vanzelf, op dit ronde doek. Net die cirkel, wil iets beklemtonen van de eigen-aardigheid van de Geest. Van het ongewone, het niet te vatten en zich niet laten beperken. Geen hoeken. Geen beklemmende zijden. Maar een ronde vorm, die eindeloos lijkt. Niet te stoppen.

In een eeuwig nu, steeds weer verrassend, verschijnt de Geest. Vanuit het midden, het “hart” van het schilderij en van ons. Niet als een lichtstraal of duidelijke lijn of hoek of perspectief. Maar als beweging! De Geest die in ons opspringt! Fris, sprankelend, nieuw, speels!

De bolletjes, de speelse lijnen, de vlammende kleuren, spreken van het vuur van de Geest. Van de Scheppingskracht! De creativiteit! Van de Geest die ons ontsnapt en in ons ontspringt tegelijk! Die indrukken achterlaat (de zachte afgedrukte bolletjes in goud en wit)… als de vruchten van de Geest. Als gensters van het Vuur!

De achtergrond is warm, diep rood, diep purper en roos. Het roos geeft een lichtheid aan de intensiteit van het rood. En de rode tinten, geven een warmte, geven fundament aan de lichtheid van het roos. Kleuren die spreken van warmte, van geborgenheid, van liefde. Uit Liefde wordt de Geest geboren!

De kleuren van de Geest die ontspringen, zijn helder en fris. Vlammend oranje-rood, goud- dat steeds weer staat voor God, helder wit, dat als een schicht inzicht brengt, verheldering, Licht!

Vanuit Gods warme liefde, ontspringt als vanzelf Gods Geest. Sprankelend, nieuw, altijd weer verrassend… Spirit!