Heer,

Je komt naar ons toe
Plaatst je Licht op onze hand
En we denken, dat we falen,
Voor welke test het ook is, die we af te leggen hebben
Maar Ge toont niet onze duisternis
Maar Uw Licht
Uw Licht dat, door ons hand, heen straalt
Dat zo sterk is, dat de gloed zelfs door onze handen heen straalt,
Zo kwam Je in een droom
En zo vertelde je dat Uw Licht in ons schijnt,
En het onze taak is,
Uw Licht te laten stralen

Laat ons dan niet bang worden,
Dat Uw Licht onze duisternis zal onthullen,
Onze onmacht en ons niet kunnen
Maar laat ons focussen op Uw Licht
Dat zelfs door ons on-transparante hand heen,
Zich een weg zoekt, en schijnt!
Maak ons bewust van Uw Licht in ons,
Bijzonder als we door donkere tijden gaan,
En laat het schijnen, schijnen, schijnen
Laat ons het steeds verder schijnen…

Amen

Focus niet op de duisternis
Maar op Mijn Licht in jou
En wat je beangstigt
Zal kleiner worden