Geest van God,

Soms zit het er zo ingebakken,
Generaties lang,
Eerst de arbeid, dan de beloning
Eerst nog alles wat moet, dan
Als toemaatje, de rust, de ontspanning
Zelfs als niets moet,
Toch moet er wat van mij
En misschien, Geest van God,
Kan ik wat leren van Jou

Jij die waait en beweegt,
Ook als het niet uitkomt
Die onderbreekt, midden in het werk,
Die inspireert,
En aan de mouw blijft trekken,
Het kan niet wachten,
Laat al de rest voor wat het is,
En luister nu.

Geef me, God, Jouw Geest van mildheid
Die me zachter maakt,
En me toelaat
Op adem te komen
Zomaar het moment te plukken
Me te laten verrassen en onderbreken
Me toe te laten te rusten en helen
Uw Geest die niet door efficiëntie gedreven is
Niet door lijstjes, niet door agenda’s
Niet door prestatie, en dan beloning
Waai met Uw Geest, met Uw heel eigen Goddelijke logica door mijn leven
Waai het open!
Ook als het niet gelegen komt

Laat me waden in Jouw Geest,
Erop dansen, surfen, drijven
Dat is het ritme,
Dat ik volgen wil

In en uit, zacht en onverwacht,
Breed en open,
Op de Adem van Uw Geest

Volg het ritme
Van de vogels
Van de aarde
Van de seizoenen
Volg de zachte cyclus
Van rust, inspanning, tijd samen, tijd alleen
Leg op tijd en stond je hoofd neer,
Wandel, speel, verwonder,
Volg het ruisen van de bomen
Volg de golven van de zee
Volg het ritme van de Schepping,
Want schepping ben je…