Wie zijn wij

Het adres van onze website is: https://inwezig.be.

Privacyverklaring

Inwezig.be hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en het respect voor je privacy. Met deze privacyverklaring wil inwezig.be dan ook op een heldere en transparante manier weergeven welke persoonsgegevens verzameld worden en wat er met die persoonsgegevens gebeurt. Als je verdere vragen of bezorgdheden hebt, kan je Jana, de eigenaar van inwezig.be, steeds bereiken.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
Inwezig.be verwerkt je persoonsgegevens wanneer je hebt aangegeven graag op de hoogte te worden gebracht wanneer er iets nieuws op de website verschijnt. Heel concreet wordt dan je e-mailadres door inwezig.be opgeslagen en verwerkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Inwezig.be heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. Het is in de praktijk echter niet mogelijk te controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als je als ouder of voogd van mening bent dat er zonder toestemming persoonlijke gegevens over een minderjarige zijn verzameld, neem dan zeker contact op, dan verwijdert inwezig.be deze informatie onmiddellijk.

Doel en grondslag van de gegevensverwerking
Inwezig.be verwerkt je persoonsgegevens enkel met het doel om je een nieuwsbrief te kunnen sturen, omdat je zelf hebt aangegeven die nieuwsbrief te willen ontvangen.

Hoe lang de persoonsgegevens bewaard worden
Inwezig.be bewaart je persoonsgegevens zolang inwezig.be actief is en er nieuwsbrieven worden uitgestuurd. Je kan op elk ogenblik vragen om de nieuwsbrief niet meer te ontvangen, en dat je gegevens verwijderd worden, door een mailtje te sturen.

Delen van persoonsgegevens aan derden

Inwezig.be verstrekt geen informatie aan derden.

Cookies of vergelijkbare technieken

Inwezig.be gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen, of verwijderen
Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door inwezig.be, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kan dan ook steeds vragen of inwezig.be effectief over jouw gegevens beschikt, en je kan steeds een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of intrekking van je toestemming, alsook enig bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, aan inwezig.be overmaken. Inwezig.be zal zo snel mogelijk reageren, maar zeker binnen de maand na ontvangst van je vraag.

Beveiliging
Inwezig.be neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.