Geest van God,

Pinkster in ons,
Als we angstig zijn,
Breek ons open
Als we denken geen verschil te kunnen maken,
Maak ons moedig,
Als we ons eenzaam voelen,
Doe ons zien hoe we omringd zijn
Als we geen wegen vinden,
Doe ons talen spreken, naar ieders hart
Als we niet weten waar naartoe
Leid ons,
Als we uitgedoofd zijn,
Vuur ons weer aan,
Als we onzeker zijn,
Geef ons de kracht daar voorbij te gaan,
Als we opgesloten zijn,
Doe ons naar anderen uitgaan

Pinkster in ons,
Geest van God,
Elke dag opnieuw

Amen

Mijn Geest is een geschenk
Dat niemand je ontnemen kan
Ook als je het zelf vergeten bent
Ik ben er
Dank om Mij te aanroepen
Om Mij te vragen door je heen te waaien
Ik doe niets liever
Dus vraag maar, Ik waai wel!
Elke dag opnieuw