Passion

Dit werk, Passion, kan zoals veel abstracte werken op verschillende manieren bekeken worden. Ook door het letterlijk, anders te hangen. Tijdens het schilderen is het vaak een goede manier om te kijken of de compositie ‘werkt’, als het ondersteboven of op zijn kant ook krachtig blijft.

Passion, Passie, is een bijzonder woord. Er zit liefde in, vurigheid, intimiteit, maar ook gedrevenheid, wilskracht, jezelf smijten. Die dynamiek heb ik willen uitdrukken door de beweging van de textuur. Er is een soort uitgaande kracht. En als je het schilderij rechtop zet, dan zie je een dansende figuur, krachtig, sterk. En de liefde en warmte worden uitgedrukt in de warme kleuren van dit werk. Het rood in al zijn schakeren is sterk genoeg. Het behoeft hier niet veel extra kleur.

Tegelijk betekent passie ook lijden, een realiteit, ook in de vurigheid van de passie in zijn andere betekenis. Wie lief heeft, een ander maar ook iets liefheeft, ervoor leeft, kan ook gekwetst worden. Wie diep bemint, kan ook erg missen. Ook dat is passie. De zwarte lijnen evoceren dit. Er is niet alleen lichtheid, er is ook de menselijke bestaansconditie die complexer is dan een oppervlakkige notie van romantiek.

En tegelijk is er een lichtheid, iets dat ons uit onszelf trekt… dat kan de ander, of de Ander zijn. Of iets waar we door gepassioneerd zijn dat ons uit onszelf trekt. De witte lijnen, spreken daarvan. Wanneer je het werk rechtop zet, en zo de dansende figuur zichtbaar is, dan kan je de keuze maken: Zet je de dansende figuur met de armen in de donkerte, maar van beneden uit verlicht door wat hij of zij doet opspringen en dansen? Of zet je de mens, omgekeerd, met uitwaaierende benen, en armen die naar het Licht grijpen. Die reikhalzen. Is het een dans? Of een val? een uitdrukking? of een indruk? iets alleen of met een (onzichtbare) danspartner?

Wanneer het werk plat ligt, kan je ook twee afzonderlijke strengen zien die elkaars pad kruisen. als twee zoekende mensen, die zich naar elkaar toe neigen en hun leven, hun hart, hun lot met elkaar verbinden. Ook dat is passie. 

Hoe kijk jij?