Heer,

Verdriet hebt Gij gekend
Geweend om Lazarus
Maar wie weet ook
Om het verraad van wie U dierbaar waren
Om de nee
Om de vlucht
Om een leven dat zo leek te eindigen
Om de mensen die Ge misschien niét hebt kunnen bereiken
Om wie Ge niet hebt kunnen helpen
Geweend van de pijn misschien
Op het kruis in al zijn vormen

En toch,
Toch is er iets gebeurd
Van Pasen
Iets dat maakt dat er andere tranen kwamen
Van ontroering
Van vreugde
Van blijdschap

“Paas” in ons, Heer
Buig verdriet om in vreugde
Klacht in dankzegging
Niet overhaast
Maar doet Gij wat wij alleen niet kunnen
Paas in ons

Totdat wij
Met en in U
Mee kunnen opstaan
Als verrezen mensen!

Amen

Ik zal in je Pasen
Zoals Mijn Vader in Mij paast
Zoals de Geest van God,
Elk van ons, opricht
En doet pasen
Ja, Pasen is geen dag,
Geen plaatje,
Maar een werkwoord
Waarin Mijn Vader,
Die Onze Vader is,
Het onmogelijke doet
Durf erin te geloven
Staar je niet blind op de steen, op Mijn graf
Maar geloof in Pasen