Heer,

Nu de zorgen zich opstapelen
Zodat we bijna struikelen
Zorgen veraf,
Zorgen dichtbij,
En zorgen van veraf die plots zo dichtbij komen

In onze onmacht, met de zwaarte,
van het onvoorspelbare
van oorlog, dreiging,
energieprijzen, koopkracht,
ziekte, niet gezocht maar ons overkomen leed,

Dan brengen we ze naar U,
Opgestapeld,
Bijeengepakt,
Als een bolletje chaos, die zorgen,
Haast struikelend, leggen we ze voor U

Zorg er dan voor, Heer,
Want wij kunnen het niet
Draag het allemaal
Want het is ons te zwaar
Uw last is licht
Uw juk is zacht

Neem het van ons over
Zodat we, licht, datgene kunnen doen,
Waartoe Gij ons nu oproept
Opdat we diegene kunnen zijn,
die de wereld nu nodig heeft,
Opdat we bedachtzaam en moedig,
Samen voor elkaar blijven zorgen,
Amen


Ik zie je gebukt gaan
En neem het zo graag van je over
Geef Mij je zorgen
Al moet je door dagen heen,
Die moeilijk zijn,
Dat zal ik niet ontkennen,
Laat je vreugde niet ontnemen,
Laat je menselijkheid niet ontnemen
Geef je zorgen aan mij,
Het is je te zwaar,
Laat Mij ervoor zorgen
Laat Mij voor je zorgen,
Geef ze,
En vertrouw er dan op
Dat Ik ervoor zorg,
Neem ze niet weer uit mijn handen
Nee, Gééf ze
Ik wil niets liever
Dan je te verlichten