God,

De aarde beefde,
De regen viel met bakken uit de lucht,
Op andere plaatsen stond de aarde in brand,
De planeet is uit haar doen

Houd de aarde in Uw hand, God
Zoals we dat zien in oude beelden
Gij met de aarde in Uw hand,
Het geeft troost
Dat we niet alleen in de ruimte rondtollen,
Compleet van alles los
Maar dat we een hand hebben
Om in te mogen zijn

Koester ons in Uw hand, God
Zorg voor ons, in Uw hand
Voed de aarde,
Doe wat nodig is
-en gebruik ons maar!-
Om samen te zorgen
Voor onze blauwe planeet
En al wat en wie erop leeft
Mensen, dieren, planten,
Laat de aarde,
Zot gedraaid en ontregeld
Weer haar ritme vinden
In Uw hand
Zoals een kind
Door de hartslag van de ouders

Amen

Ik draag U
De hele schepping in Mijn Hand
Ik zorg voor U
Zorgt Gij ook voor elkaar
Ik heb U lief
Bemint Gij zo elkaar
Ik koester U
Koestert Gij zo
De hele aarde
Al wat leeft