Heer,
En zelfs,
Als alle regen is gevallen,
Het gras weer mals wordt,
En alles fris groen,
Zelfs als de rivieren weer stromen,
De zeeën weer van leven krioelen,
En er geen gevaar is voor droogte en tekort,
Dan nog, Heer,
Heb ik dorst,
en honger ik naar U

En zelfs,
Als het water klatert,
En er weer overvloed is,
De planten weer groeien, het leven weer danst,
Dan nog, Heer,
Heb ik dorst,
En honger ik naar U

Enkel Gij
Kunt de diepe honger en dorst stillen
Die Gijzelf in mij hebt gelegd
Enkel Gij zijt het antwoord
Op elk gebed
Op elk smachten
Op elke zucht

Laaf me met Uzelf
Gij die Levend Water
En Levend Brood zijt

Amen