Geest van God,

We hadden ons dat nieuwe begin
Toch anders voorgesteld
Na vaccinatietijd,
Een rijk van vrijheid
En al kan er weer meer
Waar we dankbaar om zijn
Toch beseffen we goed
Het is niet zoals het was
En anders dan we dachten
Dat het zijn zou

Uitdagingen wachten,
De ene na de andere,
Klimaat, wereldwijd,
Tot hier bij ons,
Ongelijkheid van man en vrouw
Stappen terug in de tijd
Verbijstering
Het nieuw begin
Is er nog niet

Schrijf met ons
In deze vreemde tijden
Nieuwe hoofdstukken
In ons verhaal
Schrijf door ons
Al is het op kromme lijnen
Recht
Schrijf in ons
Een ander, dieper, nieuw
En onvermoed begin

Amen

Kijk niet alleen
Naar wat niet is
Of wat er dreigt
Als donkere wolk
Maar kijk ook
Naar wat er schijnt
Het Licht
Doorhéén de wolk
Kijk naar het goede
Wees het goede
Doe het goede
Zaai het goede
Zaai het licht
Oogst het licht
Ook in schaduwtijden
Geloof meer in léven
Dan in dood
Meer in liefde
Dan in lijden
En vindt,
Ook midden in de donkerte
Misschien helderder zichtbaar
Licht, Mijn Licht, elkaars Licht