God,

Wat daar gebeurd is
Op zovele plekken
In sacristieën, scholen, kamers, abdijen,
Internaten, huiskamers,
Wat daar gebeurd is

Vermoorde onschuld
Waar geen woorden voor zijn
Geïnfiltreerde macht
Die niet gestopt werd
Kinderen gekruisigd,
Opnieuw en opnieuw
Levens vernietigd
En imago’s toegedekt

Nee!

Ik hoor hoe Gij het mee uitroept
Hoe het zindert
Door een kale gang
Door een donkere kamer
Zelfs onder een toegedekte mond
Nee! Dit kan niet!
Dit mag niet!
Dit is mens-onterend.

Nee!

Ik hoor hoe Gij, kwaad, héél erg kwaad wordt
Tafels omschopt,
En de marmeren tafel in de ivoren toren
In twee breekt
Hier, is een verbond gebroken
Hier, zijn de geboden gekrenkt
Hier, werd een mens, Uw beeld, verwoest
Ik hoor het U zeggen
Niet zachtjes,
Niet verbloemd
Maar luid en duidelijk

Nee!
Dat is de Vader waar ik in geloof,
Die met een daverende NEE
Opkomt voor zijn kinderen

Alsjeblieft,
Laat ons Uw NEE
Mee doen weerklinken

Onverbloemd

Nee!

 

Wanneer men Mijn lichaam
Misbruikt
Schreeuw Ik “Nee”!
Met elke vezel

Ik ben niet alleen
De Ja aan de mensheid
De Ja aan de liefde
De Ja aan de hoop en het vertrouwen
Ik ben ook de Nee aan verdrukking
De Nee aan onrecht
De Nee aan halfslachtigheid

Keer U naar Mij
En hoor wat er komt
Laat U ja en echte Ja zijn
En Uw Nee een echte Nee