Maria,

Moederen, hoe doe je dat?
Hoe moeder je moe zijnde?
Moeder je zonder kind?
Moeder je als vader?
Of kun je meer vaderen?

Hoe Moeder je,
Voor je sterrenkindje?
Moeder je, moegestreden?
Hoe moeder je, als je geen kind kan baren?
Moeder je, als andere kansen
Op pauze worden gezet?

Moederen, wat is dat eigenlijk?
Kan ik dat ook, hier, waar ik ben?
Is het zorgen? Is het liefhebben?
Is het perspectief?
Hoe (ver)vul ik mijn leven
Moederloos?

Moederen, als je kind zich afwendt?
Moederen, als je kind je loslaat?
Moederen, als je kind
Opgroeit, stierf en weer opstond,
Hoe doe je dat?

Maria, voor ieder van ons,
Die zoekt te moederen en vaderen
In welke situatie ook
Met lege handen,
Soms onbewoonde buik,
Help ons
Moeder door ons

Amen


Een moeder is hij of zij
Die in het hart
Altijd nog ruimte schept, meer te beminnen
Wie of wat is toevertrouwd
Gevonden
Geschonken
Niet noodzakelijk gebaard
Het is ontvangen
Een moeder, hoe ook,
Is met open armen beminnen,
In zich dragen
Koesteren
Op de wereld zetten
Uitdragen
Ook met een lege buik
Een moeder
Is een vol hart
Dat is een moeder
Dat ben jij