Jezus,

Je kwam in een kribbe,
Als een kind in doeken,
Er blonk een ster,
En er waren koningen
Herders en schapen,
En wie weet, met de geur van stro,
Ook een os en een ezel,
In die simpele stal
Ze geven ons een beeld
Om Jou te koesteren
Ingebed
Voorbij de abstractie

Je sprak over vissen en broden,
Over stormen op zee,
Over rotsen en mosterdzaadjes
Over Levend Water
Of ranken aan de Wijnstok
Over de Weg,
En gebroken brood
Je gaf ons beelden
In het leven gebed

Alsof Je schilderde
Met beelden
Die we begrijpen konden
Die we ons konden in-beelden
Ver-beelden
En wie weet na-beelden

Schilder door ons,
met minder woorden,
Maar meer kleur,
Met minder doelstellingen,
Maar meer beeld-dat-in-beweging-zet,
Met minder abstractie,
Maar meer handelen,
Met warmte,
Met licht, en kleur
Met “verve”

Amen

 

Iemand die “met verve”, in aardse kleuren en schitterend goud, buitengewoon mooi het Hemelse kan schilderen, is de religieuze kunstenaar Arcabas. Een prachtig veelluik van zijn hand, over de geboorte en kinderjaren van Jezus, met gepaste duiding, kan je op deze pagina van de Elisabeth website bewonderen. 

De kleuren zijn
Aards,
die van stro en vis,
die van amber en aarde,
die van water en vuur,
maar de Schilder is Hemels

Wordt een penseel in Mijn hand
die met aardse kleuren
de hemel verbeeldt