God,
Een tijd van versobering
Van inkeer
Van vasten
In een jaar van minder
En minder
En minder

Misschien
Vraagt Ge niet om
‘nog minder’
Misschien gaat het net
Om méér

Méér van U
Meer elkaar
Meer verbondenheid
Meer verlangen
Meer van wat ons
Werkelijk voedt
Méér van wat ons
Van binnenuit versterkt

God,
Trek ons van minder
In meer,
Doe ons zien
Wat er werkelijk toe doet,
En vervul de leegte van minder en minder
Met méér en méér van U

Amen

Niet meer van wat niet vervult
In de leegte die er is
Niet meer van dingen die voorbijgaand zijn,
Al begrijp Ik het wel
Maar zoek méér van Mij
Meer van wat voedt
Méér verbondenheid
Méér wat er toe doet
Dan wordt al de rest
Vanzelf minder
En eigenlijk doet dat minder er niet toe
Doe wat je doet
Wees wie je bent
Met méér van jezelf
Zelfgave
Totale zelfgave
Méér is het niet…