Schepper,

Wat moet ik aan U denken
Met handen in de klei
Van niets, iets maken
Deelnemen aan Uw Schepping

Een proces van geduld
Traag zien groeien
Net zoals Gij heel wat geduld met ons
Nodig hebt
Maar ons ook ziet groeien
Ook in de barsten

Schepper van hemel en aarde,
Zo zeggen we dat,
Durf ik dat echt geloven
Dat ik deel van U ben,
En naar U terugkeer!
Kan ik het voelen,
Hoe elke vezel in mijzelf
Zich naar U wil richten,
Als een magneet
En dat er een dag zal komen
Dat alles zo weer ineen past, en vertrouwd zal zijn
als was het nooit anders
De schepping
Dat zijn wij
En de Schepper
Gij

Dank dat U ons
De genade gegeven hebt om,
Met woorden of zonder,
Met muziek, of kleur, of licht,
Met klei, maar ook met tastbare tekenen van rechtvaardigheid,
Medeschepper te mogen zijn
Elk op onze unieke manier
Méé te mogen doen!

Amen

Scheppen
Herscheppen
Mede scheppen
Samen scheppen
Daar schep Ik vreugde in
Schep met Mij
Een nieuwe wereld,
Een nieuw koninkrijk
Ik heb je mede-scheppen nodig