Heilige Geest
Dit nieuwe jaar
Geef ik aan U

Onbeschreven is het niet
Er is de ‘dalende curve’ blijheid
Maar ook de ‘variant bezorgdheid’
Er is het ‘(on)menselijk gemis’
Maar ook de ‘natuurverwondering’
Er is de ‘knuffel schaarste’
Maar ook de ‘vaccinatiehoop’

Maar dieper dan dat alles
Dat ebt en vloedt
Zijt Gij die
Door de dagen stroomt
En alles is in U

Zijn er momenten vol kansen
Momenten van keuzes
En momenten om om te gaan
Met wat we niet te kiezen hebben

Door die nieuwe 365 dagen en nachten,
Loods ons met Uw Heilige Geest
Dan zal het jaar,
Wat het ook brengt,
Goed zijn

Amen


Stem je af
En luister
Ja Ik zal je loodsen
Door elke dag
Die genoeg heeft aan zichzelf
Door elke nacht
Waar je verdwaald in het duister
Hou je gericht
Op Mijn Licht
Ik zal je loodsen
En leiden
365 dagen en nachten
Lang
En opnieuw
En opnieuw
En opnieuw
Tot altijd