Woord van God,

Zo vaak denken we U te kennen,
Uw Woord al te kennen
Nog voor we het goed en wel hebben laten spreken
De verhalen, we kennen ze
De uitspraken, we hebben ze in ons hoofd
We hebben er beelden bij,
Als ‘trailers’ in ons hoofd.
De slang in de tuin van Eden…
De Ark van Noach…
De Emmaüsgangers…
De voetwassing…
Ja, we kennen het…
We weten wat eraan komt
We weten wat de boodschap is
Of we dénken het te weten…

Woord van God,
Spreek nieuw tot ons!
Doorbreek ons eigen denken
Doorbreek onze hoogmoed
Alsof Gij ons niets nieuws meer te zeggen hebt?
Spreek door ons, opnieuw, vandaag!
Verras ons, en maak ons ontvankelijk
Om ons door U te laten verrassen!

Maak ons open
Opdat we Uw Woord kunnen verstaan
Opdat het in goede grond mag vallen
Haal weg wat daartoe in de weg zit
En schiet wortel in ons
Opdat Gij vruchten moogt voortbrengen!

Heer,
Ik ben niet waardig dat Gij tot Mij komt
Maar SPREEK
En ik zal gezond worden…

Amen

Luister
Luister met nieuwe oren
Luister met een open hart
Mijn Woord is wat Ik JOU
Vandaag
Op dit moment
In deze omstandigheden
Wil zeggen
Sluit het niet op in toen
Het heeft de kracht van NU
En de belofte van morgen!
Luister
Ik wil je zoveel zeggen!
Ik hoor je roep om MIJ
Wel, lees, hoor, verkondig, deel,
En luister
Ik zal je voeden
Met Mijn Woord
Dat leeft