God,

Altijd maar,
Verlangen we de lat hoger te leggen
Of lijkt het dat wat van ons verwacht wordt,
Meer en beter
Vol goede voornemens, houden we ons voor
Nog beter ons best te moeten doen,
Nog meer te moeten doen,
En als het even kan, nog perfecter.

Totdat Ge toont,
Dat de lat hoger,
Misschien wat anders betekent
Niet dat wij weer meer en beter moeten doen,
Maar dat we de dingen vanuit Uw perspectief proberen te bekijken
Dat onze lat in Uw richting opschuift
En Gij de maatstaf zijt,
Gij die ons doen en laten richt,
De rust, en de inzet,
De passie en de overgave
En dat de dingen er vanuit Uw kant
Heel anders uit kunnen zien

God, help ons,
Om onszelf en anderen niet te meten
Met elkaar of met onze zelfgemaakte latten
Maar geef ons de genade
Om de wereld, elkaar en onszelf,
Om ons vanuit Uw perspectief te zien,
En vandaaruit en daarnaar te handelen

Amen

Verenig je met Mij
En je zal alles anders zien
De lat moet niet hoger
Voor jezelf
Kijk, en zie met Mijn ogen,
Dàt is de lat hoger leggen
Dat is waar Ik je toe uitnodig
Niet meer druk op jezelf
Maar een andere kijk,
in Mij, met Mij
Samen