God,

We kiezen
We kiezen elke dag opnieuw,
net als zij ginder,
Niet alleen voor wie ons vertegenwoordigen
Maar voor wat we belangrijk vinden
Wat er echt toe doet

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor echte solidariteit,
Waarbij we voor elkaar zorgen,
Boven eigenbelang eerst?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor verdraagzaamheid en begrip
Boven oordeel en verdeeldheid?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Om te danken en mee te werken aan wat we hopen te zien
Boven klagen en roepen aan de zijlijn?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor verbinding, ook als de manieren waarop uitgedaagd worden,
Boven ieder voor zijn eigen kot?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor zorg voor de natuur die ons omringt
En waar we nu zo dankbaar in baden,
Boven economie boven alles?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor het fundamenteel waarderen van alle mensen
Met al hun beroepen, de helden overal,
Boven elitarisme?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Voor het goede, het ware en het schone,
Voor wat de ziel deugd doet,
Boven ‘wat niet opbrengt, heeft geen waarde’?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Om ons open te stellen voor al wat en wie anders is,
Boven polarisering, racisme, en haat?

Kiezen we, elke dag opnieuw,
Om onze keuzes door
De mildheid van Uw blik
Te laten leiden?

Sta ons bij
Om elke dag opnieuw
In al onze menselijkheid
Met vallen en opstaan
Die keuzes te maken
Die een beetje ‘goddelijk’ zijn

Amen

Kies zo voor Mij,
Elke dag opnieuw,
En kijk mét Mij
Naar de wereld
Luister aan Mijn Hart
Naar waarheen Ik u beweeg
En je keuzes
Zullen
In al hun menselijkheid
Een beetje Goddelijk zijn