Insight

“Insight” heet dit werk. Inzicht. Geen pakketje inzicht dat uit de hemel neervalt. Geen welomlijnd klaar en duidelijk inzicht. Geen afgebakende vorm vol wijsheid. Maar een inzicht dat oprijst, langzaam maar zeker. Een inzicht dat groeit, op de vleugels van de Geest. Een Geest die over de wateren waait, als een frisse blauwe wind. Als iets nieuw, iets anders, in een wereld van paars. Geen “Eureka!” maar een voorvoelen, een groeien, een opmerken, een zien… Daar, op de vleugels van die fris blauwe gestalte, tussen licht en land en water, waar de grenzen vervagen, daar rijst inzicht op. 

Voor mij is het betekenisvol dat de kleuren in elkaar over gaan. Dat wijsheid en inzicht niét samengaan met het strakke lijnen trekken, met hokjes denken en pseudo-duidelijkheid. Maar met de verbondenheid van alles. Het organisch samengaan. Waar eindig ik, en begint een ander? Waar eindigt de zee en begint de lucht? Waar eindigt het nu, en begint de toekomst? Alles is één… Dat wordt zichtbaar in dezelfde kleur, in de nauwelijks zichtbare penseelstreken, in het uitwasemen van kleur. Eén, maar niet statisch. Niet één blok. Maar één in beweging. Met structuren van zijdepapier, die draaien, die wijzen, die diepte geven en die je zo binnentrekken in de beweging van al wat is en leeft en waarin ook wij leven. Beweging met het speelse ook van de Geest, van groeien in wijsheid, van nieuwe ideetjes die bruisen en bubbelen, zichtbaar in de kleine lichte bolletjes bovenaan het schilderij. 

En er is weer goud, gouden blokjes en een gouden lijn die de horizon evoceert. Die er diepte aan geeft. Het is niet gewoon één warrig geheel waarin we verdwalen. Er is een einder. Er is perspectief. Er gebeurt iets. Er is nabijheid. Aanwezigheid. In-wezigheid. 

Misschien is dat wel het inzicht. Het In-zicht dat In-wezig is. Dat gebeurt. Het rijst op, het zweeft over de wateren, het beweegt, het leeft, het stroomt, het vliegt weer verder… 

En dat, met een gevoel van vrijheid. Door een compositie die niet “vol” staat. Door slechts weinig verschillende kleuren, het zachte paars (dat de warme en koude kleuren samenbrengt), het frisse blauw, en wat accenten in goud. Zo wil ik meegeven dat inzicht en wijsheid ontstaan, in een context van vrijheid. Waar ideeën kunnen fladderen. Waar vrij gedacht kan en mag worden. Waar niets ’te gek’ is… Waar inzicht ademt. Waar het goed is om te landen, te fladderen en weer verder te gaan.