Heilige Geest,

Weer het nieuwe normaal?
Scrollen en shoppen
Als het kon regenbogen
En eenhoorns
Een pakje geluk
Maar het is het niet,
Het oude normaal werkt niet meer

Weer het nieuwe normaal?
We horen weer van politieke spelletjes
Van weggeschoven verantwoordelijkheden
En onrecht, diep onrecht,
Onder een laagje vernis
Maar met de uitdagingen van nu?
Het oude normaal werkt niet meer

Al lang niet meer

Weer het nieuwe normaal?
Van druk druk druk
Met dingen die zouden moeten
Agenda’s die zich vullen
En uitnodigingen die maken
Dat je ‘met alle veiligheidsmaatregelen
Die in acht genomen worden’,
Maar eens zou durven ‘nee’ zeggen
Het oude normaal werkt niet meer

Is dit dan het nieuwe normaal?
Geschoeid op de leest van het oude?

Geef ons Uw Geest, overvloedig!
Uw creativiteit, Uw vrijheid
Uw verbeelding, de eindeloze mogelijkheden
De verontwaardiging,
De honger naar wat echt en recht is
De handen uit de mouwen
Ook klein, ook thuis, daar waar we zijn

Schep in ons een écht nieuw normaal
Een volkomen nieuw normaal
Geschoeid op de leest van Uw koninkrijk

Amen

Het normaal in Mij
Is een ander normaal
Radicaal anders
Dan het oude

Het normaal in Mij
Vraagt durf, lef,
Maar ook wijsheid en voorzichtigheid

Het normaal in Mij
Is een leven met de maatstaf van de liefde
Die grenzeloos is,
Die niet buitensluit
Die onrecht in de ogen kijkt
en mensen verandert

Het normaal in Mij
Is het normaal van ons samen

 
 

Heer,
Leidt ons naar Uw normaal
Waarin mensen niet langer sterven in een politiecel
Waarin ouderen niet wegkwijnen in eenzaamheid
Waarin mensen, op zee, in een vluchtelingenkamp,
Écht medemensen voor ons zijn
Waarin geen rechts en links is
Maar slechts medemenselijkheid
Waarin de aarde niet langer kreunt
dieren niet langer sterven
Waarin we niet prijzen
Wat niet prijzenswaardig is
Waarin het goede bloeit
Waarin de liefde groeit
Uw normaal
Maak dat ons normaal
Amen

Als je je openen wil
Wil kijken zoals Ik
Wil luisteren zoals Ik
En wil handelen zoals Ik
Als je gewoon in Mij wil zijn
Net als Ik in jou
Dan zal Mijn normaal het jouwe worden
Hoe meer je leeft in Mij
Hoe vanzelfsprekender…
En het zal wonderlijk zijn,
Wij allen samen