Vader,

“Dit is een tijd om te helen”,
Weerklonk het.
Voor een land,
Voor de wereld,
Ook hier, bij ons.
Dit is een tijd om te helen.

Ook in ons land,
Zijn we samen
Door heel wat gegaan
Met amper tijd er bij stil te staan,
Te rouwen,
Want daar was de tweede golf al

Gezondheidscrisis
Economische crisis
Mentale gezondheidscrisis
Politieke crisis
Racisme crisis
Klimaatcrisis
Geen vage termen
Maar gezichten van mensen
Een jonge mama die amper het huishouden nog kan doen,
Maanden na een ‘milde’ vorm van corona
De onderneemster die haar zaak moet sluiten
De alleenstaande die moet vechten om mentaal overeind te blijven
Gebrek aan politieke daadkracht door onenigheid
De vriend die racisme aan de lijve ondervindt
Familie op de vlucht voor overstromingen

Het is tijd om te helen, Vader
Maar het is veel
En het zijn vele, diepe, verse wonden
Van zovele mensen, over de hele wereld
Het is teveel. Teveel voor ons.

Daarom smeek ik U,
Het is tijd om te helen.
Heel ons.
Ons allemaal.

Lap ons niet op.
Los het niet op.
maar heel ons.
Ons hele wezen.
Ons hele leven.
Ons samen- leven.

Amen

Ik zal U helen
En doe het al
Diep in alle pijn,
En die ken ik,
Is er iets nieuws dat ontkiemt
Dankbaarheid
Echte zorg voor elkaar,
Oog voor de schepping
Bewustzijn van wat van waarde is,
Hunkering naar schoonheid,
Troost en bemoediging
Ik zal U helen
U allen
Want Ik kan U laven
Niet met een premie,
Of een medicijn,
Maar veel dieper nog,
En veel heler.
U láven.
Ja, het is tijd om te helen.
En Ik zal U helen