Christus,

Net alsof ons hart hier
Een beetje meer open staat
En dat van U
Ook

Net alsof we elkaar hier
Met minder woorden
Beter verstaan
Niet afgeleid
Maar gefocust
Op de essentie

Gij en ik
En daarin
De hele wij
Van U en mij
Van U en mij en iedereen
Van Uw Wij, Drie-eenheid, en onze wij
Van de Wij die Wij samen zijn
Niet moeilijker
Maar eenvoudiger
Werkelijker
Dan al het andere
Het kloppend hart
Hier en nu
Woordeloos

In één blik
Die verstaat

Amen

Veel is er niet nodig
Geen omhaal van woorden
Geen verheven gedachten
Kijk gewoon naar Mij
Verwijl gewoon bij Mij
Kom zitten als Maria aan Mijn voeten
Luister gretig
Vul je met Mijzelf
Met stilte
Met ruimte
Waar je Mij kan horen
Waar geen woorden nodig zijn
Waar we elkaar woordeloos
verstaan