Vader,

Het is misschien naïef
Misschien toont de toekomst het anders
Maar toch
Geloof ik, wil ik blijven geloven
In de goedheid van mensen
Er waaien berichten
In binnenste en buitenste cirkels
Dat er zou vanuit gaan
Dat geld hetgeen is wat beslissingen drijft nu
Dat politici het niet goed met ons voorhebben
Dat we met vaccins gecontroleerd zouden worden
Dat de media alles verdraaien
Dat mondmaskers ons de mond zouden snoeren
Dat dokters uitvoerders worden
Van dingen die ons schade kunnen berokkenen
Vader,
Ik kom tot bij U
Want al denk ik er het mijne van
Ik weet het niet, 
Ik zie het totaalplaatje niet
Ik ben geen wetenschapper
Het enige wat ik weet
Is dat ik wil blijven geloven
In de goedheid van mensen
En dat ik daarvoor vraag
Uw geloof in mensen
In mij te vernieuwen
Elke keer zo’n woorden tot mij komen
Of elke keer er onrust komt
Verwarring misschien
Of tekenen waardoor ik zélf het geloof in mensen
Dreig te verliezen
Zoals de angst, nu al, voor een derde golf,
Als men zich misschien niet zo
Aan de voorschriften gaat houden
voorschriften die soms ook echt moeilijk zijn

Vader,
Hernieuw mijn geloof
In U en in de mensen die Gij zo liefhebt
Doe me, naïef als het lijkt,
Blijven geloven in de goedheid van mensen
En hou mijn hoofd en hart helder
In verwarrende tijden
Met verwarrende berichten

Waar ik iets aan kan doen,
Doe het door me
En wat me te boven en te buiten gaat,
Dat leg ik in Uw handen
Zo leg ik me in U
In Uw vaste goedheid
En verlang ik Uw goedheid
Te herkennen in anderen
Geef me daartoe de kracht

Amente 

Wees niet bang
En blijf kijken, met Mijn ogen
Met Mijn hart vol mededogen
Met Mijn blik die het diepst van een mensenhart doorgrondt
In alles
Vlucht niet van het Licht
Dat ook de duisternis onthult
Wees in het Licht
Sta in Mijn Licht
En alles is goed
Vertrouw