Jezus,

Uit kunnen we niet meer keren
In des te meer
Maar hoe inkeer, kan inkeer zijn
Als de wereld kleiner wordt,
En donkerder
Zitten we niet te zeer in onszelf gekeerd
Dat we weer uit onszelf moeten keren?

Jezus,
Gij die dagen in de woestijn doorbracht
Leer ons het geheim
Daar in Uw woestijn,
Leer ons Uw geheim

We gaan het misschien niet ten volle begrijpen
We gaan het misschien niet zo kunnen beleven
We gaan er misschien zelfs geen woorden voor vinden
Maar van Uw hart naar het onze
Déél het geheim

Zodat we het koesteren kunnen
En doorheen ons woestijnjaar heen kunnen dragen
Als kostbaar water
40 dagen en nachten
En een eeuwigheid lang

Amen

Het geheim in de woestijn
Ligt niet in een wil van staal
Die tegen alle bekoringen in
Nee zegt
Het geheim ligt in het Ja
aan Hem die Ik liefheb
Het geheim ligt in het onvoorwaardelijke Ja
Ook al begrijp ik het niet
Mijn geheim is het Uwe
Als Mijn Vader, Uw Vader wordt
En Mijn Geest, door U waait