Heilige Geest,
Doe ons spreken en zien
In Uw Geest van Waarheid
Niet dat wat wij denken
Dat we zien
Maar wat er zich,
In de diepte,
In het hart van mensen,
In niet geheelde pijn,
Afspeelt
Doe ons voelen
Wat niet gezegd is
En de ruimte scheppen
Om te kunnen neerleggen
Wat misschien nodig is
Gezegd te worden

Heilige Geest,
Doe ons handelen,
In Uw Geest van Waarheid,
Niet enkel datgene doen
Wat ‘juist’ is
Of ‘opportuun’ lijkt
Maar ‘het goede doen’
Ook al is het ten koste van onszelf
Geef ons Uw onderscheidingsvermogen
Om dat goede te doen,
Dat recht doet aan
Wat nodig is
Ook als we het grote plaatje niet kunnen zien

Heilige Geest,
Doe ons bidden,
In Uw Geest van Waarheid,
Voorbij ‘wat we denken te moeten zeggen’
Of wat ‘zo hoort’
Misschien zelfs voorbij
Het aanhoren en bedenken van onze eigen woorden
Voorbij al wat niet recht uit het diepste
Van ons hart en onze onmacht komt
Voorbij mijn allerindividueelste ik die de ander vergeet
Bid in ons,
Eenvoudig, en integer
Al is het maar
‘Help’
Een naam
Uw Naam

Amen