Geest van God,

Oh, wat ben ik U zoveel jaren vergeten!
Alsof U ergens op zolder zat
Maar niet in mijn leefruimte
Zelfs niet in mijn zicht!

God Schepper, God Vader,
Ja dat ging vanzelf
Er moest wel “iets” zijn
En dat “iets” werd “Iemand”
En die Iemand werd God
En in de schepping
Is het makkelijk de hand van de Schepper te zien

God, de Zoon, daar moest ik in groeien,
Dat weet Ge
Ik heb U gevraagd me Uw Zoon beter te leren kennen,
En inniger te beminnen,
En dat is gebeurd…
Oh, ja, Jezus, de Christus, de Geliefde, de Heer,
Die mocht ik, beetje bij beetje,
Beter leren kennen en liefhebben…

En nu, God, is het aan U, de Geest!
Nu vraag ik U opnieuw:
Leer me Uw Geest beter kennen!
Leer me leven vanuit de Geest van Uw Zoon!
Dàt Gij me de Geest geschonken hebt,
Niet uit mijn verdienste, maar zomaar, uit UW genade,
Niet eender welke geest,
Maar de Geest die in Christus is,
Die Trooster is, die Helper is,
Dat is te wonderlijk voor woorden!

Dus God, vandaag klop ik aan,
Wil ik het stof blazen van die Heilige Geest op zolder,
En U in mijn zicht en in mijn hart plaatsen,
Waai maar door me,
Blaas maar door me
Doe maar!
Laat Uzelf kennen!
Laat Uzelf voelen!
Laat me U ervaren!

In de naam van de Vader,
De Zoon
Én de Heilige Geest

Amen

 


Mijn Geest is Leven!
Laat Mijn Geest maar leven!
Laat Me maar door je leven waaien
Je hart ontvlammen
Je voeten richten
Voor je uitgaan en al woorden spreken,
Nog voor je ze denkt of durft te zeggen
Het is niet moeilijk
Wees gewoon totaal ontvankelijk
Daar begint het mee
Wees ontvankelijk
En bid
“Kom, Heilige Geest”!
Ik KOM!
Ik BEN er al!
Ik doe niets liever dan door je leven,
En door jou waaien
En door allen die Ik op je weg heb geplaatst

Ja, ik heb je de Geest GEGEVEN
Ontvang Me maar!
In vreugde!
In blijdschap!
En in groeiend vertrouwen!

Ik zal grote dingen doen,
Ik doe ze nu
Kijk met nieuwe ogen
En heb lief met een nieuw hart