Voor de moe-gewerkte zorgverlener,
Erbarm u
Voor het echtpaar wiens relatie de extra spanning niet aankan,
Erbarm u
Voor diegene die twijfelend een eerste symptoom ontwaart
Erbarm u
Voor de winkelbediende die in de chaos overeind blijft
Erbarm u
Voor de zieke die moeilijk nog zelf kan ademen,
Erbarm u
Voor de thuiswerkouder die het hoofd boven water probeert te houden
Erbarm u
Voor de zwangere voor wie deze tijd een schaduw werpt op de vreugde
Erbarm u
Voor de vriend of vriendin die woorden tekort komt om te troosten
Erbarm u
Voor de werkende die zijn of haar inkomsten in rook ziet ingaan,
Erbarm u
Voor de gevangene, die de muren oploopt en helpen wil- maar niet altijd kan,
Erbarm u
Voor de thuisloze die ‘thuis’ moeten blijven
Erbarm u
Voor de leerkracht zonder klas
Erbarm u
Voor diegene die extra kwetsbaar is
Erbarm u
Voor diegene die rusteloos worden, geen rust meer kunnen vinden
Erbarm u
Voor de achterblijvende, die een geliefde moeten missen
Erbarm u
Voor het kind met speciale noden en zijn omgeving die het moeilijk hebben,
Erbarm u
Voor de agent die moet toezien dat iedereen zich aan de maatregelen houdt
Erbarm u
Voor de parochie zonder kerk
Erbarm u
Voor de oudere zonder perspectief
Erbarm u
Voor de alleenstaande op wie het alleen zijn nu zwaarder weegt
Erbarm u
Voor de hele wereld- die U meer dan nodig heeft
Heer onze God
Erbarm u over ons

 

Beluister hieronder het “Ebarme dich” uit de Matteus Passie BWV  244, uitgevoerd door de Nederlandse Bachvereniging, o.l.v.  Jos van Veldhoven. Solisten: Tim Mead (Alto), Shunske Sato (violin)