Naar Psalm 136

Prijs God, die ons door alles draagt
Want eeuwig is Zijn genade
Door mooie en moeilijke dagen
Want eeuwig is Zijn genade
Door ziekte en door onmacht
Want eeuwig is Zijn genade
Positief of negatief
Want eeuwig is Zijn genade

Prijs God die ons niet alleen laat
Want eeuwig is Zijn genade
Die onze rotsen splijt, die deuren opent
Want eeuwig is Zijn genade
Die ons blijft koesteren, in het heden
Want eeuwig is Zijn genade
Net als vroeger en als morgen
Want eeuwig is Zijn Genade

Prijs God die ook nu bij ons is
Want eeuwig is Zijn genade
Als we verdrietig zijn, onmachtig
Want eeuwig is Zijn genade
Als we zoekend zijn, ontheemd
Want eeuwig is Zijn genade
En als Zijn vreugde ons op de lippen ligt
Want eeuwig is Zijn genade
Als ons hart van liefde overvloeit
Want eeuwig is Zijn genade
Maar ook als het dor is en Hem zo zoekt
Want eeuwig is Zijn genade

Alle schepselen, prijs Hem
Want eeuwig is Zijn genade
Als de wereld kreunt, en wij mee
Want eeuwig is Zijn genade
Als de zon schijnt, en wij mee
Want eeuwig is Zijn genade
Bij hoog en bij laag tij
Want eeuwig is Zijn genade

Want God blijft ons trouw
Want eeuwig is Zijn genade
Altijd en overal
Want eeuwig is Zijn genade
Wij hoeven niet meer bang te zijn
Want eeuwig is Zijn genade
Op Hem mogen wij vertrouwen
Want eeuwig is Zijn genade

Beluister hieronder ‘Give thanks to God’, Pete Crockett, Allan McKennit, Guss Stirat, Duncan McLaren. (2018) De verzen zijn zelfgeschreven door diegene die ze zingt.