Dialoog

69926841_475916776595249_4995173963135975424_n
blauwklein

Er zijn, tussen alle rijkdom en uitdagingen, alledaagsheid en uitzonderlijkheid van ontmoetingen, zo van die ontmoetingen die je nooit meer vergeet. Bij mij was dat de eerste keer dat ik zuster Frederika ontmoette, die me met fonkeloogjes en een grote glimlach welkom heette. Er gebeurde wat, in die quasi woordeloze dialoog die werkelijk een trialoog was. Nadien zei ze daarover “Wanneer we mekaar ontmoeten, was het God in mij en God in jou die opsprongen en elkaar ontmoeten. Zoals het kind in de schoot van Elisabeth opsprong wanneer ze Maria zag.” Telkens wanneer we elkaar terugzagen, brachten we elkaar dat wonder weer in herinnering. En noemden we elkaar soms met een knipoog, ‘Elisabeth’.  Die zin, die voor mij de kern is van ware ontmoeting, verbinding, en dia-trialoog, was de inspiratie voor dit tweeluik.

69926841_475916776595249_4995173963135975424_n

“God in mij en God in u…

Twee gesprekspartners komen elk van een kant
Met al wat aan licht en donker in hen leeft
En al wat aan licht en donker hen omringt
Achter hen, doemt Licht op als een nieuwe morgen
Ze kunnen niet uit Zijn Licht vallen
De gesprekspartners zoeken mekaar op
Verlangend, timide, kronkelig zoekend.
En daardoorheen, in elk van hen,
Gods Geest als een gouden lijn, die voorop gaat.

… springen op en ontmoeten elkaar “

Hier, Hier ontmoeten ze elkaar
Ze versmelten niet
Ze worden niet één
Het is niet rimpelloos
Er is dynamiek
Er is beweging
Alles nemen ze mee
Van Licht en donker
Van leven en lijden
Van flarden van een ander
En beiden zijn ze dooraderd van Goud
God in mij en God in de ander
Springen op
en ontmoeten elkaar
Echt
Worden tot ontmoeting getrokken
daar ontluikt iets nieuws
daar speelt Zijn Geest
danst in Goud

En het eerste werk,
“God in mij en God in de ander”
Kan je hier eigenlijk ook achter zien
Stilaan wordt het weer rustig
Windstil haast
Rimpelig en kronkelig zoeken de gesprekspartners weer een weg
Elk voorgoed getekend door het goud
Zijn Geest in elkaar en in de ontmoeting

En zo gaat het opnieuw en opnieuw…
‘In dialoog’… in Trialoog…