God,

Wat ben ik U dankbaar!
Gij schenkt me zussen!
Gij schenkt me broers!
Broers en zussen, in U!
Om te groeien in U
Elkaar te bemoedigen in U
Om te bidden tot U
Want waar één of meer
In Uw naam samen komen
Zijt Gij

Oh, God,
Dank U
Dat Gij me zo kent
En mensen geeft onderweg
Dat ik het niet alleen moet doen
Dat Gij er zijt,
En mij die mensen schenkt
Die werkelijk broers en zussen zijn
Samen geliefd door Dezelfde Hemelse Vader
En Hemelse Moeder
Wat een zegen!

Laat ons
Als broers en zussen
Opgaan naar U
En elkaar doen groeien, geleid door Uw Geest,
Om meer en meer op U te gelijken!

Amen

 


Ik ken U
En weet wat Ge nodig hebt
Wees niet bang,
Ik laat U niet alleen
Ik zend je broers en zussen
Ik maak gemeenschap!
Zie, ontdek, hoeveel broers en zussen Ik je schenk!
Bemoedig elkaar!
Draag elkaar!
Voor alles: Bid voor en met elkaar!
Het verheugt me, wanneer je ze herkent
De ander als broer en zus
Want dat zijn ze
Ik heb ze aan jou gegeven
Kom, ga samen op naar Mij
Kom samen thuis in Mij
Groei in gemeenschap
In liefde
In MIJ