Bliss

Na een tijd van hevige regenval en overstromingen, iets waar we in de toekomst nog te maken mee zullen hebben, schoot me dit werk weer te binnen. Je zou het een stroming kunnen noemen. Een ‘over’ stroming zelfs. Maar van een heel andere soort… Niet met een allesverwoestende kracht, maar wel met een leven stuwende. Niet met een intimiderende veelheid, maar met een gulle overvloed. Niet vol grote golven, maar met de stille kracht van Gods Geest.

Het werk werd geboren uit een droom. Een droom waarin ik Gods Geest zag zweven over de wateren, en ik er mee op mocht drijven. Alles voelde zo vol Licht dat weerkaatste op de wateren, en helder blauw in Hem. Het voelde als pure gelukzaligheid, mee te mogen drijven op Zijn kracht, in Zijn Geest, mee met het water, mee met Zijn stroom, zo licht. “Bliss”. 

Het schilderij baadt in de kleuren van dat water. Diepe blauwen, helderblauw, turquoise ook, opspattend water, vol Leven. Borrelend, bruisend, in overvloed. De bolle bewegingen, de opspringende lijnen benadrukken dat.

Er is het gouden Licht, als een waas over alles, en als een aanwezigheid in het hele schilderij, soms zacht, soms uitgesproken. Het goud van Zijn Geest. 

De achtergrond met de gouden waas, evoceert iets van het gevoel van ‘Bliss’. Waar duidelijke lijnen ophouden, waar kleuren samensmelten zonder ze daarom letterlijk aan elkaar te hebben geschilderd. Ze werden op doek gegoten en ontstonden daar, van droom naar verf naar doek als vanzelf.

Sta je voor het werk, dan sta je eigenlijk mee in de stroom, mee als hoe ik me voelde in de droom, licht meedrijvend in en op het Leven zelf. Er zit een diepte in, die je wenkt. Met een stuwende, vooruit duwende kracht, en tegelijk zacht en helder.

Laat je je ook meedrijven met Zijn Stroom? Een heel ander soort over-stroming. Een Stroom van Leven, ten diepste. van Licht. vol beweging en vol vrede tegelijk. Bliss.