Maria,

Daar stond Uw Beeltenis,
Afgekeerd
Ge zou beschermen,
Maar Ge deed het niet
Het kind verloor de onschuld
Hebt Gij écht beschermd?
Of niet genoeg?
Of wij niet genoeg?
Daar stond Ge,
De blik afgewend
Zo heeft men U gezet

En toch,
Kan ik niet geloven
Dat Gij het echt zijt
Die U hebt afgekeerd
Maar klinkt ook elk woord
Dat wat anders zegt
Als te goedkoop uit mijn mond

Maria,
Ge stond aan het kruis van Uw zoon
En Ge bleef bij Hem
Terwijl de rest op de vlucht ging
Bleef Ge,
Misschien Uw handen soms voor Uw gezicht
Maar niet afgekeerd
En bij het kruis, van zoveel slachtoffers,
Kan ik niet anders dan geloven,
Dat Gij U niet afkeert
Maar blijft

Amen